Algemene voorwaarden

KMCO Holland biedt rechtspersonen en individuen aan om van onze diensten te gebruiken onder de voorwaarden uiteengezet in deze Gebruikersovereenkomst (hierna - de "Gebruikersovereenkomst").

De overeenkomst treedt in werking vanaf het moment van het plaatsen van een bestelling of aanvraag voor diensten of informatie.

Op alle werkzaamheden van KMCO Holland is Nederlands recht van toepassing.

Voordat KMCO Holland enige handeling voor de opdrachtgever verricht, wordt hem een overeenkomst aangeboden. Een individuele overeenkomst kan aanvullingen hebben op deze "gebruikersovereenkomst"

De gebruiker is als enige verantwoordelijk tegenover derden voor zijn handelingen met betrekking tot de informatie op de KMCO Holland website. Ook als dergelijke acties leiden tot een schending van de rechten en niet legitieme belangen van derden, evenals tot naleving van de wet bij het gebruik van de site.

Alle informatie op de site is alleen voor informatieve doeleinden. We streven naar een foutloze website maar kunnen dit niet garanderen.

Alle prijzen op de site "vanaf". Dit betekent dat de prijs hoger kan zijn afhankelijk van de complexiteit van het verzoek.

Alle prijzen op de website en in de Overeenkomst zijn vermeld in euro's exclusief 21% btw voor zakelijke producten en diensten.

Facturering per uur op basis van intervallen van 15 minuten.

Alle diensten worden geleverd op basis van Nederlands recht. KMCO Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de opdrachtgever handelingen verricht die niet in overeenstemming zijn met het advies of onrechtmatige handelingen.

De aansprakelijkheid van KMCO Holland mag niet meer bedragen dan 50% van de gemiddelde factuur over het jaar of 15.000 euro (de kleinste van de twee). De cliënt heeft voor elke claim een eigen risico van 1750 euro.

De klant wordt voorlopig geïnformeerd over de omvang van het uitgevoerde werk en hun kosten. Eerste kennismaking of consult is onder voorwaarden gratis.

KMCO Holland en partners zijn niet verantwoordelijk voor discrepanties tussen de feitelijke informatie en de verwachtingen van de Klant / Gebruiker.

KMCO Holland en partners hebben het recht om zonder opgaaf van redenen de service op te schorten of te weigeren. Indien de opdrachtgever een aanbetaling heeft gedaan, wordt hij binnen 4 weken na de beëindiging van de werkzaamheden terugbetaald, verminderd met alle werkuren en overige kosten.

KMCO Holland heeft het recht om een incassodienst aan te trekken. Alle kosten in het geval van niet-betaling zijn volledig voor de klant. De klant begrijpt dat u op tijd moet betalen en dat er boetes kunnen worden opgelegd voor het niet betalen van diensten.